Szkolenia - rejestracja

 Klauzula informująca o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biernat Szkolenia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 33, 10-243 Olsztyn.
 2. Na podstawie wyrażonej zgody, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi kursu szkoleniowego.
 3. Bez Państwa zgody i wiedzy nie przekazujemy danych osobowych podmiotom zewnętrznym jednak, aby zagwarantować najwyższą jakość świadczonych przez nas usług, w niezbędnym zakresie mogą one trafić do współpracujących z nami biura rachunkowego i firmy informatycznej.
 4. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres 5 lat.
 5. Przysługują Państwu następujące prawa:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. przenoszenia danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Powyższe prawa mogą Państwo zrealizować poprzez skorzystanie z linku zamieszczonego w wiadomości zwrotnej, wysłanej na adres e-mail podany przy rejestracji na kurs szkoleniowy. Ponadto Administrator Danych przyjmować będzie pisemne żądanie, wysłane na adres siedziby firmy bądź telefonicznie pod numerem +48 662 008 798 – jednak w tych przypadkach poprosimy Państwa o potwierdzenie swojej tożsamości w siedzibie firmy.
 7. Informujemy, że wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże niezbędna do realizacji świadczonych przez nas usług. W przypadku niewyrażenia zgody, nie możemy świadczyć Państwu naszych usług.

Partnerzy

Feminea - Klinika dla kobiet Mondial Assistance OSW - Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego