Bark - nie musi być skomplikowany Warszawa(szkolenie już się odbyło)

          Kompleks barkowy jest to zbiór stawów, których wypadkową jest ruch ramienia. Człowiek używa go na codzień bardzo intensywnie, niezależnie od tego czy jest zawodowym sportowcem, czy księgową. Jest mnóstwo czynników wpływających na ustawienie i pracę tego kompleksu. Jednym z najważniejszych jest ustawienie łopatki w przestrzeni. Kontrolowana przez 17 mięśni jest jedną z podstaw pracy z kompleksem barkowym.         

          Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę przydatną podczas treningu oraz rehabilitacji osób z problemami w okolicy barku. Dowiedzą się jak chronić staw barkowy przed bólem oraz jak prawidłowo ćwiczyć, aby zmniejszyć ryzyko urazu i nie zrobić sobie, lub klientowi krzywdy. Pokazany zostanie wpływ (negatywny i pozytywny) wybranych ćwiczeń na kompleks barkowy. Ponadto przekażemy garść praktycznych nowinek i niuansów, wyniesionych z codziennej pracy ze sportowcami i pacjentami w naszym Centrum.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Ocena kompleksu barkowego - co każdy powienien wiedzieć

a. łopatka - neutralna pozycja

b. szyja i głowa - współzależność z łopatką

c. centralizacja stawu ramiennego i jak ją ocenić

d. rotacja w stawie ramiennym a położenie łopatki

e. zakresy ruchu - jak ocenić

2. Opis typowych dysfunkcji i zaburzeń w kopleksie barkowym i jak sobie z nimi radzić

a. bark dominujący w sportach rzutowych

b. bark komputerowy

c. bark pływaka

d. decentralizacja głowy kości ramiennej

e.przeskakiwania w stawach: ramiennym, mostkowo-obojczykowym

f. ruch łopatki a ruch w stawie ramiennym

3. Ćwiczenia korygujące zaburzenia w stawie barkowym

4. Ćwiczenia mobilizujące: 

a. staw barkowy

b. kompleks barkowy

c. odcinek piersiowy kręgosłupa

 

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat.

* Cykl szkoleń powinień rozpocząć się od modułu "Tułów - baza do ruchu". Treści tej części cyklu są wykorzystane w pozostałych modułach co oznacza, że w celu lepszego zrozumienia całego cyklu powinno rozpocząć się właśnie od tej części.

** Aby przystąpić do szkoleń wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu anatomii prawidłowej i biomechaniki człowieka 

Nasze szkolenia:

Partnerzy

Feminea - Klinika dla kobiet Mondial Assistance OSW - Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego