Kolano – wypadkowa biodra i stopy Warszawa , 21-02-2021

Staw kolanowy jest największym stawem człowieka. Coraz większa urazowość tego miejsca zmusza lekarzy i fizjoterapeutów do zwrócenia większej uwagi na dysfunkcję i problemy z nim związane. Dzisiaj wiemy już że większość tych dysfunkcji nie jest problemem samego stawu kolanowego, a raczej tego co znajduje się pod i nad nim. Dlatego właśnie praca ze stawem kolanowym nie jest taka prosta i powinna opierać się o globalną diagnostykę pacjenta. 

 

 • Jak więc prawidłowo zdiagnozować problem w stawie kolanowym? 
 • Jak zaplanować leczenie? 
 • Czy leczyć tylko staw kolanowy? 
 • Jak trenować po rehabilitacji konkretnego urazu? 

 

    Na szkoleniu zapoznamy kursantów z najnowszą, szczegółową wiedzą na temat diagnostyki i leczenia stawu kolanowego oraz jego funkcjonowania. 

 • Pokażemy metody diagnostyczne, oparte o twierdzenie zawarte w tytule i nie tylko… 
 • Na konkretnych przykładach przedstawimy dzisiejsze podejście do leczenia najważniejszych dysfunkcji stawu kolanowego
 • Zaprezentujemy jak ćwiczyć staw kolanowy w trakcie rehabilitacji i po jej zakończeniu. 

Szkolenie bogate jest w wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną, popartą szeregiem przypadków klinicznych zaczerpniętych bezpośrednio z naszego Centrum. 

 

Szczegółowy program szkolenia:

1. Anatomia i biomechanika kolana

2. Typowe dysfunkcje w obrębie stawu kolanowego

 • kolano valgus z rotacją w stawie udowo-piszczelowym [wpływ ant- i retrowersji szyjki kości udowej na staw kolanowy (Craig’s test)]
 • kolano varus z rotacją w stawie udowo-piszczelowym
 • kolano hipomobilne (ciasne kolano!)
 • kolano z dominacją mięśnia czworogłowego
 • przeprost w stawie kolanowy
 • różnica w długości kończyn i wpływ na ustawienie stawów kolanowych (rzepki!)
 • PFPS (kolano szkoczka) - aktualne spojrzenie
 • kolano biegacza
 • przysiad - zasady wykonania

3. Część praktyczna

4. Rekomendowane ćwiczenia

5. Mobilizacje stawu kolanowego

6. Podstawowe testy diagnostyczne

7. Ćwiczenia łączące staw kolanowy z innymi - ćwiczenia biodra i stopy

8. Analiza przysiadu obunóż i jednonóż

 

Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

* Cykl szkoleń powinień rozpocząć się od modułu "Tułów - baza do ruchu". Treści tej części cyklu są wykorzystane w pozostałych modułach co oznacza, że w celu lepszego zrozumienia całego cyklu powinno rozpocząć się właśnie od tej części.

** Aby przystąpić do szkoleń wymagana jest podstwowa wiedza z zakresu anatomii prawidłowej i biomechaniki człowieka.

 

Miejsce:

 • Centrum Rehabilitacji Sportowej
  Warszawa , Przechodnia 2

Termin:

 • 21-02-2021, godz. 09:00 - 16:00
 • rejestracja do: 19-02-2021

Prowadzący:

Cena:

 • przy rejestracji do 13-11-2020: 600 zł
 • przy rejestracji do 12-02-2021: 650 zł
 • przy rejestracji do 19-02-2021: 700 zł

Weź udział w szkoleniu

Nasze szkolenia:

Partnerzy

Feminea - Klinika dla kobiet Mondial Assistance OSW - Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego