Tułów - baza do ruchu Warszawa(szkolenie już się odbyło)

     ** Szkolenie "Tułów - baza do ruchu" powinno rozpoczynać cykl kształcenia modułowego serii "Rozum ciało". Treści tej części cyklu są wykorzystane w pozostałych modułach co oznacza, że w celu lepszego zrozumienia całego cyklu powinno rozpocząć się właśnie od tej części. 

        Wszystko zaczyna się od oddychania i ustawienia (osadzenia) klatki piersiowej nad miednicą. Tak w skrócie można opisać ideę szkolenia. Każdy pacjent, każda osoba ćwicząca powinna rozpocząć swoją przygodę z ruchem od sprawdzenia rytmu oddychania i umiejętności napięcia powłok brzusznych. Po ewentualnej korekcie,można dopiero rozpocząć dalszą edukację. Liebenson wyraźnie stwierdza: leczenie bólów kręgosłupa rozpoczynamy od nauki oddychania.

        Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z dokładną techniką oddychania, pokazane zostaną typowe zaburzenia, oraz strategia nauki ćwiczeń korygujących, jak napiąć „brzuch” zabezpieczając kręgosłup i przeciwdziałać różnego rodzaju błędom. Jak rozpocząć ćwiczenia stabilizacyjne, jakie jest dzisiejsze spojrzenie na progresję ćwiczeń stabilizacyjnych i kiedy są one niezbędne. Po zrozumieniu i praktyce przekazanych na szkoleniu treści, bóle kręgosłupa nie będą już problemem!

Szczegółowy program szkolenia:

1. Oddychanie podstawą do stabilności, do każdego ćwiczenia

2. Zaburzenia stereotypu oddychania – przykłady

3. Oddychanie i napięcie mięśni tułowia

4. Ćwiczenia korygujące stereotyp oddychania i napięcia

5. Przyczyny dysfunkcji stabilizacji tułowia

6. Dewastujący sposób siedzenia i wstawania z krzesła – rekomendacje

7. Mobility i stability w odniesieniu do kręgosłupa

8. Stabilizacja - historia i dzisiejsze spojrzenie

9. Przykłady dzisiejszych ćwiczeń stabilizacyjnych

 

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat.

* Aby przystąpić do szkoleń wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu anatomii prawidłowej i biomechaniki człowieka 

Nasze szkolenia:

Partnerzy

Feminea - Klinika dla kobiet Mondial Assistance OSW - Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego