Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta jest zawsze najważniejsza - jest kluczem do powodzenia całej terapii rehabilitacyjnej. Na tym spotkaniu dr Biernat lub fizjoterapeuta dokonują wywiadu w połączeniu z kompleksową analizą pacjenta poprzez badanie kliniczne i testy funkcjonalne. Stawiana jest diagnoza, pacjent dostaje informację, która jest pierwszym etapem leczenia. Świadomość co do przyczyn schorzenia i ich zrozumienie jest kluczem do pełnego wyleczenia. 

Na tym jednak nie koniec - już na pierwszej wizycie pacjent poddawany jest terapii rehabilitacyjnej (manualnej lub autoterapii) mającej na celu zejście z dolegliwości bólowych. Następnie praca domowa, która jest bardzo istatna gdyż tylko trwałe poprawienie złych nawyków i wzmocnienie słabych ogniw w naszym ciele zapewni sukces.

Najważniejszy jest jednak świadomy udział pacjenta w rehabilitacji. Dlatego od początku to pacjent jest w centrum uwagi fizjoterapeuty. Wspólnie z pacjentem dobieramy częstotliwość spotkań rehabilitacyjnych i wspólnie decydujemy o momencie zakończenia rehabilitacji - mogą to być 2-3 spotkania lub kilkanaście. Wszystko zależy od stopnia zaburzeń, zaangażowania pacjenta i od jego oczekiwań.

Na pierwszą wizytę u fizjoterapeuty warto się przygotować. Prosimy o koncentrację i prześledzenie w umyśle historii choroby - szczególy są niezmiernie istotne. Prosimy też o zabranie posiadanej dokumentacji medycznej oraz stroju sportowego.


Metody rehabilitacyjne

Stosujemy bardzo różnorodne metody rehabilitacji - wg Maitlanda, wg Sahrmann, Liebenson, McGill, Kinetic Control, terapia punktów spustowych (Travell), klawiterapia, terapia powięziowa (Stecco) i wiele innych. Terapia manualna jest jednak tylko wstępem do właściwej rehabilitacji i sama w sobie nie jest gwarantem trwałego sukcesu. Dopiero świadoma zmiana w mapie kory mózgowej i wzorców ruchowych daje podstawy do pełnego wyleczenia. Kluczem jest świadomość ciała i wiedza na temat postawy i ruchu. Przekazanie tych informacji i zakodowanie ich w umyśle pacjenta spowoduje, iż rehabilitacja będzie trwała i nie będzie konieczności powrotu na kolejne spotkania.